DEN STORA IDÉN

På Femti5 jobbar vi efter principen att riktig kommunikation som ska göra någon skillnad måste komma från något större än bara en kul, kreativ idé. Riktigt kommunikation kommer från sanningar och insikter grundade i våra kunders verksamhet. Och kommunikationen måste kommunicera dessa sanningar. Först då händer det grejer. Vi kallar principen; "Den stora idén".


NYTTAN MED EN STOR IDÉ

När vi  har hittat och kommit överens om vad som är den stora idén blir den ett kraftfullt verktyg som hjälper våra kunder att vårda och bygga sitt varumärke och sin kultur stark och långlivad. Den stora idén kan sen ligga till grund för alla beslut och all kommunikation som tas – både externt. Och när den stora idén får lov att jobba på alla cylindrar ligger den även till grund för ledningens beslut kring affärens utvecklingen.


FOTO- och FILMPRODUKTION

En tydlig strategi och ett vasst kommunikationskoncept är grunden för bra kommunikation. Men det räcker såklart inte. Det kommer också behövas visuellt content för att få folk att bli intresserade och tycka rätt saker om varumärket.  Här kommer vår foto- och filmproduktion in i bilden. Femti5 har lång erfarenhet av att producera foto och film, både i Sverige och internationellt. Vi har kapacitet och förmåga att producera alla former av visuellt content, oavsett komplexitet eller storlek på budget.